Εκπαιδευτικοί

Α τάξη: Λενακάκη Στυλιανή

Β1 τάξη: Μελετάκη Σοφία

Γ1 τάξη:  Ντρετάκης Μανώλης

Γ2 τάξη : Γαβριδάκη Ζαμπία

Δ  τάξη: Δαμιανάκη Αντιγόνη    

Ε  τάξη: Σαββάκης Αλέξανδρδος

Στ τάξη: Θεοδοσίου Νίκος

Φυσικής Αγωγής: Κεφαλάκης Μιχάηλ

Τμήμα Υποδοχής ΖΕΠ : Μαρτζίκου Σουλτάνα – Τατιανή

Παράλληλη Στήριξη: Ιερωνυμάκη Μαρία

Παράλληλη Στήριξη: ………………..

Παράλληλη Στήριξη: Μακρυδάκη Κωνσταντίνα

Αγγλικής Γλώσσας : Φανουράκη Ειρήνη

Γερμανικής Γλώσσας: Κωστακοπούλου Ευαγγελία

Μουσικής Αγωγής: Γκράνα Βααιλική

Πληροφορικής: Φαρσάρης Μανώλης

Καλλιτεχνικών: Λύτου Έλενα

Υπεύθυνη Ολοήμερου Τμήματος : Αστεριάδη Ευτυχία

Θεατρικών Σπουδών: ……………………
 

Διευθυντής:    Μαθιουδάκης Αντώνης

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:  Δαμιανάκη Αντιγόνη