Σύλλογος Γονέων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Τσουβαλάς Ευάγγελος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Νιλολιδάκη Άννα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   :     Ηλιάκη Ειρήνη

ΤΑΜΙΑΣ:                   Τσικνάκη Αλεξία      

ΜΕΛΟΣ:                  Καδιανάκη Ελένη  

ΜΕΛΟΣ:                    Σαριδάκης Γιώργος

 

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2

3

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ @ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ