Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας

"Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας " . Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου μας , η Β΄και η Γ1 τάξεις , επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αρχάνες . Το ΚΕΠΕΑ Αρχανών υλοποιεί με βιωματικές δραστηριοτήτες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας»
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών για τη σημασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας της, στον άνθρωπο και το περιβάλλον .